КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ЖАЗАЛАРДЫ АТКАРУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ
Ишеним телефону
+(996) 312 43-11-77

23-сентябрь - Кыргыз Республикасынын мамлеккеттик тил күнү

2020-жылдын 23-сентябрында “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандыгына 31 жыл толду. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бардык кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктайт!

Ар бир элди улут катары тааныткан анын тили. Эне тил - бул кылымдардын тирүү байланышы. Тил аркылуу адам өз элинин тарыхтагы жана учурдагы ролун түшүнөт, маданий мураска ортоктош болот. Ар бир элдин тили – ошол нечен кылымдык акылман жаралган кымбат мурасы. 

Кыргыз тили байыртадан эле элдин башын бириктирген интегративдик жана элдин элдүүлүгүн, иденттүүлүгүн аныктоочу милдеттерин аткарып келген. Курама жыйып, журт кылган, элди эл кылган, түмөн-түмөн калыӊ элдердин ичинде жутулуп кетпей калышына себеп болгон.

Мекенди коргоо жана аны өнүктүрүү үчүн каны жаныбызды аябай, кандай тикебизден тик турсак, тилибизди да коргоп өстүрүү, аны адабий тил деңгээлинен илим тили деңгээлине көтөрүү үчүн да ошондой сезимталдык, жоопкерчилик көрсөтүү зарыл.

Эне тилибиз эне сүтүбүздөй таза, ширин болуп, чечендин таңдайын сайратып, баатырдын маңдайын жаркытсын, өсүп-өнүгүп, өмүрү узун, өрүшү жайык болсун, биздин ар бирибиздин биринчи улуттук белгибиз катары көөнөрбөй көкөлөп, кылымдарды бойлой берсин!

2020-09-23 11:15:00

СОЦ ТАРМАКТАРГА БӨЛҮШҮ