Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

        

Рус Кырг Eng

28.11.2018

Вечер Ч.Айтматова в ИК 2

Сотрудники исправительного учреждения № 2 провели литературный вечер, посвященный 90-летию великого кыргызского писателя Ч. Айтматова. В исполнении сотрудников были короткие сценки из произведений писателя “Материнское поле”, “Бетме-Бет”. Рассказ о жизни и деятельности писателя сопровождался электронной презентацией. А также чтением стихотворений и литературных отрывков по мотивам его произвдений.

По ходу вечера рассказали о жизнии и биографии не только цифрами но и интересными факами связанные с писателем и его творчеством. Сотрудник отдела обеспечения поэтесса Жыпаргул Жетигенова прочитала свою стихотворению “Толгонайдын арманы”.

В завершении мероприятия начальник учреждения подполковник в/с Аман Искендеров отметил Чингиз Айтматов был и остается кумиром всех кыргызстанцев и поблагодарил участников вечера  которые принимали участие.

Отдавая дань памяти великому писателю учреждение намерен и впредь проводить пободные вечера с участьем сотрудников и осужденных.

 

ТОЛГОНАЙДЫН АРМАНЫ

- Амансыңбы жер эне?
- Амансыңбы Толгон ай!

Толгонайым бир кезекте,
Толуп турган ай элең.
Сулуулукка, сүйүүгө да,
Ушунчалык бай элең.
Алган жарың Субанкулуң,
Кең көкүрөк, эр жүрөк,
Бир-бириңе куп жарашкан,
Кандай сонун жар элең.

Жаш кезиңен мени менен сырдашып,
Бакытыңдын баарын жерден тапкансың. 
Ай жарыкта орок тартып, жер багып,
Жарыңды да ушу менден тапкансың.

Таптың эле бакытыңды, жарыңды,
Ак никеден таптың эле Майсалбекти, Жайнагыңды, Касымды

Элге алынып, эмгек менен агарып,
Жарың экөөң урматыңды сыйынды.

Анан бир күн эл-журтумду, 
Кандуу согуш каптады.
Эр бүлөнүн бири калбай,
Жоону көздөй аттанды.
Кур калбадың сен да шордуум,
Улам бирин узаттың.
Турмуш сени аябады,
Жайып азап тузагын.

Оо жер эне 
Айрылгам!
Субанкулдан, Касымдан, Майсалбектен, Жайнактан,
Аягында бүттү го деп олтурсам.
Жок. Бүтпөптүр.
Айрылуунун аягы,
Шум ажалга алдырдым го,
Караан туткан келиним Алиманды.
Ыйлап-боздоп кала бердим,
Колго кармап, кыпкызыл эт баланы.
Көрсө!
Көрсө бүтпөптүр да кайгыруунун, айрылуунун аягы.

- Ооба жер эне,
Эми минтип толук эмес кемидим, 
Караанына зар болдум го теңимдин.
Колдон алып жетелеймин, 
Алимандан калган ушул Белегин.
Өмүр бою өзүң менен сырдашып, 
Өзүң менен бирге өмүр кечирдим.

Ооба жер эне, 
Бир кезекте толуп турган ай болсом, 
Тагдыр экен, Кандуу согуш айынан, 
Мына минтип кемигенден кемидим. 
- Карыптырсың Толгонай! 
- Ооба жер эне карыдым, 
Өчкөн эбак жүрөктөгү жалыным. 
Тагдыр деген, оор жүгүн жүктөдү, 
Жеңе албадым анын оор салыгын.

Үч уулумдун бирөө кайтпай, 
Небере көрүп жыргабай.
Эт-жүрөгүм араң согот, 
Бүтүн күйүт чырмаган.
Жалаң ыйдан күчүм чыгып, 
Көрбөй барам көздөрүм да тунарып.

Не кылмакмын, көтөрөмүн,
Тагдыр башка салганды.
Көтөрбөскө оо жер эне,
Айтчы, кайсы ал калды!?
Дагы буга шүгүр деймин,
Жетелеймин Алимандан мага калган,
Ушул жалгыз баламды.

Түбүң түшкөн согуш эмне кылбады,
Жүрөк сыздап, кайгы чулгап жол карап,
Өксүү менен өткөрөмүн өмүрдөгү жылдарды. 
Эми минтип көкүрөгүм дарттуу болуп, 
Эки көзүм жаштуу болуп,
Акыр бир күн жашоом бүтсө,
Оо дүйнөгө узаармын.

Оо жер эне,
Тамырлап турган бак элем, 
Жаңы эле бүчүр байлаган.
Бүчүрүм болчу үч уулум,
Жаш кезинде жайраган.

Субанкулум барында,
Жаркырап күйгөн шам элем.
Үч уулум турса апалап,
Ай менен күндөй бар элем.

Эх курган согуш, оңбосун,
Элимди Кудай колдосун! 
Эзели мендей бактысыз,
Энелер такыр болбосун. 
Эмне кылам, белди бууйм, 
Баарын чыдап көтөрөм.
Жер энем сени үлгү кылып, 
Бул өмүрдөн өтөм мен.

Жетигенова. Жыпаркүл
20. 11. 2018жыл.

Дата последнего изменения: 28.11.2018


Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги!

Добро пожаловать на сайт ГСИН! Здесь Вы сможете получить самую полную информацию о деятельности нашей службы. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы в рамках компетенции, которые Вы можете оставить в нашей веб-приемной или воспользуйтесь услугами электронного сервиса «вопрос-ответ».

С уважением, председатель Т.Т.Жапаров

 

Государственные органы


 
 
 
 
Уточни себя в списке избирателей
 

 ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ