Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

        

Рус Кырг Eng