Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы
Ишеним телефону
+(996) 312 43-11-77

Кымбаттуу мекендештер, урматтуу кесиптештер! 

ЖАМКнын расмий сайтына кош келиңиздер! Сиздер сайттан биздин кызматтын иштери тууралуу толук маалымат алсаңыздар болот. Биз өз компетенциябыздын чегинде Сиздерди кызыктырган бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Урматтоо менен,  төрага       А. Эгембердиев

ЖАМКнын Окуу борбору

2019-жылдын март айында ЖАМКнын Окуу борборун реформалоо жөнүндө чечим кабыл алынып, ага байланыштуу 2019-2020-жылдарга карата жазык аткаруу тутумунун кызматкерлерин даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча Окуу борборунун концепциясы (мындан ары -Конценпция) иштелип чыккан жана ал жазык аткаруу тутумуна керектүү адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууну жөнгө салат.

Концепциянын негизги максаты көрсөтүлгөн убакыт аралыгында Окуу борборунда жакшы илимий-педагогикалык потенциалды түзүү жана аны интеграцияланган илимий-педагогикалык комплекстин тутумуна айландыруу. Окуу борборунун кызматкерлери тарабынан чечиле турган тапшырмалардын бири – бул окуу процесси менен илимий изилдөөлөрдү туура келиштирип, жаңы окутуучу технологияларды түзүү жана анын негизинде чыгармачыл, жогорку квалификацияланган адистерди даярдоону камсыз кылуу.

Укук коргоо органдарына талапкерлерди сапаттуу даярдоо  боюнча ЖАМКнын Окуу борборун өнүктүрүү Концепциясын жана 2019-жылдын 25-июлундагы №102  “Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында үч кафедра жана окуу-усулдук бөлүм түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Окуу борборунун окутуучу курамы илимий даражасы бар окумуштуулардан жана ЖАМКнын тажрыйбалуу кызматкерлеринен түзүлгөн (азыркы учурда Окуу борборунда 16 кызматкер эмгектенет.).

Аталган кафедраларга байланыштуу төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот:

Биринчи – атайын сабактар кафедрасы. Бул кафедра окуп жаткандар үчүн зарыл болгон, ыкчам-иликтөө ишмердүүлүгүнө үйрөтүү болуп эсептелет.

Экинчи – гуманитардык-укуктук сабактар кафедрасы. Кафедранын ишмердүүлүгүнүн негизги багыты – жазык аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кесиптик ишмердүүлүгүн юридикалык жана гуманитардык жактан коштоо болуп эсептелет.

Үчүнчү – күжүрмөн жана дене тарбиялык даярдык кафедрасы.

2019-жыл ичинде Окуу борборунда 720 кызматкер окуудан өтүштү, алардын ичинен:

92 кызматкер КР ИИМдин Академиясынын базасында жана ЖАМКнын Окуу борборунда квалификациясын жогорулатуу курсунан өтүштү.

182 кызматкер ЖАМКнын Окуу борборунун базасында  квалификациясын жогорулатуу курсунан өтүштү.

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн арасынан кызмат орундары боюнча:

Отряд башчылары – 51, ыкчам кызматкерлер – 38, режим жана көзөмөл бөлүмүнүн тескөөчүлөрү, улук тескөөчүлөрү – 44, контролерлер – 20, психологдор, соц.кызматкерлер- 20; колония жана тергөө абагынын нөөмөтчү жардамчылары – 43, бухгалтерлер – 27, мекеме башчылары – 28, алгач текшерүүчү – 3.

Жазык аткаруу тутумунун мекемелерине жана органдарына кызматка кабыл алынган 119 талапкер катардагы жана кенже башчылык курамдын алгачкы даярдык курсунан өтүштү.

57 кызматкер (колония жана тергөө абагынын нөөмөтчү жардамчылары, ыкчам жана режимдик кызматкерлер) “Кылмыштарды эсепке алуунун элкетрондук китеби” деп аталган автоматташтырылган маалыматтык тутум менен иштөө боюнча окуу курсунан өтүштү. 

Ар түрдүү категеориядагы 270 кызматкер тренингдерге жана семинарларга катышышты.

ЖАМКнын Окуу борборунун 2020-жылга карата планы, ошондой эле 2020-жылга карата кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курстарынын графиктери түзүлдү жана бекитилди. Офицердик кызматка тандалып алынган талапкерлерди бир айлык мөөнөттө окутуу жана даярдоо боюнча 176 академиялык саатты түзгөн билим берүү программасы жана кенже башчылык курамдын кызматына талапкерлер үчүн үч жумалык мөөнөттө окутуу жана даярдоо боюнча 140 академиялык саатты түзгөн билим берүү программасы иштелип чыкты жана бекитилди.

2020-жылдын башынын баштап 28-февралга чейин 60 кызматкер окуудан өтүштү, анын ичинен мекемелердин кадрлар боюнча кызматкерлери, иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкерлер, мекемелердин профессионалдык даярдык боюнча кызматкерлери.

ЖАМКнын 2020-жылга карата кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча бекитилген графигине ылайык 2020-жылдын 13-январынан 25-январына чейин “түзөтүү мекемелеринин, тергөө абактарынын жана жатак абактарынын кадрлар боюнча кызматкерлерин” даярдоо боюнча кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курсу уюштурулду жана өткөрүлдү.

2020-жылдын 27-январынан 1-февралына чейин “түзөтүү мекемелеринин, тергөө абактарынын жана жатак абактарынын иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкерлери менен даярдо курстары уюштурулду жана өткөрүлдү, аталган курс ЖАМКнын жалпы бөлүмүнүн сунушу менен уюшулду жана сабактарды өткөрүүдө жашыруун жана жашыруун эмес иш кагаздарды жүргүзүү боюнча кызматкерлер тартылды.

2020-жылдын 10-февралынан 22-февралына чейин “түзөтүү мекемелеринин, тергөө абактарынын жана жатак абактарынын профессионалдык даярдык боюнча тескөөчүлөрү” менен жазык аткаруу тутумунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча курстар уюштурулду жана өткөрүлдү.

ЖАМКнын Окуу борборунун 2020-жылга карата Иш планын аткарууга карата: “Пенитенциардык психологиянын ролу жана орду: тажрыйбасы жана өнүгүү келечеги” деп аталган тема боюча эл аралык илимий-тажрыйбалык конференцияны өткөрүү пландаштырылган жана анда республиканын жогорку окуу жайларынын илимий кызматкерлеринин, эксперттеринин, психологдордун, жазык аткаруу тутумунун аталган тармак боюнча кызматкерлеринин катышуусу каралган.

ЖАМК менен Кыргыз мамлекеттик универститетинин ортосунда түзүлгөн Кызматташтык меморандумун ишке ашыруу максатында 2020-жылдын 7-февралында Окуу борборунун китепкана фондун окуу-усулдук колдонмолор, юридикалык, укуктук-гуманитардык жана көркөм адабияттар менен толуктоо үчүн Кыргыз мамлекеттик универститетинен 479 аталыштагы 1000 дана китеп алынган.

Ошондой эл аталган Меморандумдун алкагында 2020-жылдын 2-мартынан 7-мартына чейин Окуу борборунда кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курсун өткөрүү пландаштырылган.

Эл аралык кызматташтык:

ЖАМКнын Окуу борбору ЕККУнун Бишкектеги программалык офиси, БУУнун УНП,   Кыргыз Республикасындагы Эл аралык Кызыл Крест комитети сыяктуу эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта иш алпарат. Кызматташтыктын алкагында Окуу борборунун окутуучулар курамы үчүн бир катар тренингдер өткөрүлгөн. Ошондой эле видео курстарды түзүү үчүн окуу материалдары иштелип чыккан. Азыркы учурда видео курстар үчүн материалдар видеолор меен андан ары иштөө үчүн БУУнун эксперттери тарабынан изилденүүдө.

Россиянын Жазаларды аткаруу федералдык кызматынын Академиясы менен кызматташтык:

Жазаларды аткаруу федералдык кызматынын Академиясы менен кызматташтык жүргүзүүнүн алкагында 2019-жылдын сентябрь айында ЖАМКнын жетекчилик курамына сабактарды өтүү үчүн аталган окуу жайдын окутуучулары чакырылган.

Россиянын Жазаларды аткаруу федералдык кызматынын Академиясы тарабынан илимий-техникалык өнүрүмдөрдү жайылтуу боюнча окуу-усулдук колдонмолор берилген жана Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутумун илимий изилдөө эана тажрыйбалык жактан өнүктүрүү багытына пайдаланылууда.

Россиянын Жазаларды аткаруу федералдык кызматынын Академиясынын жетекчилигинин чакыруусу менен 2019-жылдын ноябрь айында ЖАМКнын Окуу борборунун кызматкерлери “Кылмыш, жаза, түзөтүү”  деп аталган IV Эл аралык пенитенциардык форумга катышты.

Россиянын Жазаларды аткаруу федералдык кызматынын Академиясы менен кызматташтыкты андан ары улантуу максатында ЖАМКнын Окуу борборунун кызматкерлерин аталган окуу жайга тажрыйба өтүүгө жөнөтүү, ошондой эле Россиянын Жазаларды аткаруу федералдык кызматынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча Санкт-Петербург институтуна таанышуу визитине жөнөтүү пландаштырылган.