Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Жазаларды аткаруу кызматы
Ишеним телефону
+(996) 312 43-11-77

Кымбаттуу мекендештер, урматтуу кесиптештер! 

ЖАКнын расмий сайтына кош келиңиздер! Сиздер сайттан биздин кызматтын иштери тууралуу толук маалымат алсаңыздар болот. Биз өз компетенциябыздын чегинде Сиздерди кызыктырган бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Урматтоо менен,  төрага       А. Эгембердиев

 

 

 

 

 

2019-2021-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын

коррупцияга каршы аракеттенүү ПЛАНЫ

 

Иш чаралардын мазмуну

Аткаруучулар

(бирге аткаруучулар)

Аткаруу мөөнөтү

Эскертүү

  1. Кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу механизминин натыйжалуулугун жогорулатуу, ЖАТтын кызматкерлери тарабынан кызматтык милдеттерин аткарууга байланышкан чектөөлөрдү, тыюуларды, кызматтык принциптерди жана үлгүлүү жүрүм-турумду сактоосун камсыздоо, аталган талаптарды бузгандыгы үчүн кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу

1.1

ЖАТтын кызматкерлеринин кызматтык жүрүм-турумга болгон талаптарды сактоосун жана кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу боюнча ЖАМКнын Комиссиясын түзүү жана анын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу

ИИК

Туруктуу негизде

 

1.2

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында коррупциянын пайда болушуна жана кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү себептерди жана шарттарды алдын алууга, ачыкка чыгарууга жана жоюуга багытталган иш-чараларды жүргүзүү, ЖАТтын кызматкерлеринин кызматтык жүрүм-турумдун жалпы эрежелерин, кесиптик этиканын нормаларын, мамлекеттик кызматта белгиленген милдеттенмелерди, чектөөлөрдү жана тыюуларды сактоосуна чараларды көрүү.

ИИК

Туруктуу негизде

 

1.3

Коррупциялык укук бузууларга барууга көндүрүү максатында жарандардын кайрылуу фактылары боюнча ЖАТтын кызматкерлери тарбынан берилген маалыматтарды териштирүүнү уюштуруу жана камсыздоо

ИИК

Туруктуу негизде

 

1.4

Кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү жеке кызыкчылыктын пайда болушу тууралуу ЖАТтын кызматкерлеринин маалыматтарын териштирүү иштерин уюштуруу жана камсыздоо

ИИК

Туруктуу негизде

 

1.5

ЖАТтын кызматкерлери тарабынан коомчулукка кызматтык маалыматты  берүү тартибин сактоосун камсыздоо

ИИК

Туруктуу негизде

 

1.6

Мамлекеттик кызмат өтөөгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан кызматтык жүрүм-турум талаптарын жана чектөөлөрдү иш жүзүндө аткаруу боюнча ЖАТтын кызматкерлерине кеңеш берүүчүлүк жана маалыматтык жардам көрсөтүү

ИИК

Туруктуу негизде

 

1.7

ЖАМКда кызмат өтөөгө талапкерлер тарабынан ээлик кылган мүлкү жана кирешелери жөнүндө берген маалыматтын, жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына  ылайык аталган жарандардын өздөрү тууралуу берген маалыматынын толуктугун жана ишенимдүүлүгүн текшерүү

КИБ

Туруктуу негизде

 

1.8

Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 02-августундагы №164 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө” Мыйзамына ылайык берилүүчү кирешелер, чыгымдар, милдеттенмелер жана мүлк тууралуу маалыматты топтоо жана талдоо. Аталган маалыматтардын өз убагында берилишин камсыздоо.

КИБ

отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кеч эмес

 

1.9

ЖАТтын кызматкерлеринин кирешелери, чыгымдары, милдеттенмелери жана мүлкү тууралуу берилүүчү маалыматты анализдөө

ИИК

Жыл сайын

 

1.10

Коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча ЖАТтын кызматкерлерин укуктук агартуу багатында иштерди уюштуруу (семинарлар, лекциялар, кеңешмелер ж.б.)

Окуу борбору

Туруктуу негизде

 

1.11

Кызматтык милдеттери коррупцияга каршы аракеттенүү иштерин камтыган кызматкерлердин кесиптик кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу курстарынан окуусун, такшалмадан өтүүсүн уюштуруу

Окуу борбору

Үч жылда бир жолудан кем эмес

 

1.12

Кадрлар резервин түзүү жана аны натыйжалуу пайдалануу иштерин уюштуруу

КИБ

Туруктуу негизде

 

1.13

ЖАТтын кызматкерлерин ротациялоо механизмин жакшыртуу ишин уюштуруу.

КИБ

Туруктуу негизде

 

2.      ЖАТтын ишмердүүлүгүндө коррупциялык көрүнүштөрдүн пайда болуу себептерин жана шарттарын ачыкка чыгаруу жана системага келтирүү, коррупциялык тобокелдиктерге мониторинг жүргүзүү жана аларды жоюу

2.1

Коррупцияга каршы аракетенүү чөйрөсүндө укук коргоо органдары жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенишүү

ИИК

Туруктуу негизде

 

2.2

Ведомстволук ченемдик укуктук актыларды коррупцияга каршы экспертизадан өткөрүү.

УКБ

Туруктуу негизде

 

3.     ЖАТтын жарандык коомдун институттары жана жарандар менен болгон өз ара аракеттенишүүсү, ЖАТтын иши тууралуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо  

3.1

ЖАТта коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди массалык маалымат каражаттарында чагылдыруу

Пресс-кызмат

Туруктуу негизде

 

3.2

ЖАТта коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча көрүлүп жаткан чаралардын ачык-айкындуулугун камсыздоо

Пресс-кызмат

Туруктуу негизде

 

3.3

ЖАМКга келип түшкөн жана “ишеним телефону” аркылуу маалымдалган жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын өз убагында кабыл алууну, каттоону, талдоону жана кароону камсыз кылуу

Катчылык

Туруктуу негизде

 

3.4

ЖАМКга келип түшкөн жана “ишеним телефону” аркылуу маалымдалган жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароонун жыйынтыктары жөнүндө маалыматты ЖАМКнын web-сайтына жайгаштыруу

Пресс-кызмат

Туруктуу негизде

 

4. ЖАТтын ишинин өзгөчөлүгүн эске алуу менен коррупцияга каршы аракеттенүүгө багытталган иш-чаралар

4.1

Коррупциялык тобокелдиктерди ачыкка чыгарууга байланышкан маселелерди пландалган контролдук иш-чараларга киргизүү.

ИИК

Туруктуу негизде

 

4.2

Коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комиссиянын ишине катышуу.

ИИК

Туруктуу негизде

 

4.3

Коррупцияга каршы аракеттенүү багытында ЖАТтын эң мыкты мекемесин аныктоо конкурсун өткөрүү жана жеңүүчүлөрдү сыйлоону уюштуруу.

УКБ

ИИК

декабрь 2019-ж.

 

4.4

ЖАТтын коррупцияга каршы чакырыгын иштеп чыгуу жана бекитүү.

УКБ

ИИК

декабрь 2019-ж.

 

4.5

№ 27, 31 түзөтүү мекемелеринде жана №45 жатак-абагында орун алган жана ачыкка чыгарылган коррупциялык мыйзам бузуулар тууралуу кыска видео тасма даярдоо жана ЖАТтын мекемелерине таратуу.

ИИК

Пресс-кызмат

декабрь 2019 -ж.

 

4.6

Коррупцияга каршы аракеттенүү программаларынын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ишке ашыруусунун натыйжалуулугун баалоо көрсөткүчтөрүн сыноодон өткөрүү  жана аталган көрсөткүчтөрдү ЖАТтын ишине киргизүү.  

ИИК

Туруктуу негизде