Символика

Гимн уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики

Кызматыбыз Мекенге

автор: Ж. Бузурманкулов

Соттолушкан кылмыш келип колунан

Адашкандар түз бараткан жолунан

Түзөлүшүп, бизден алып тарбия,

Эркиндикке чыгат абак торунан.

Припев:

Түтүп, чыдап эченге

Кыйын кырдаал кезеӊде

Ак кызматты арнайбыз

Ала-Тоолуу мекенге.

 

Же көпкөндүк, же билбестик айынан,

Бара жаткан багытынан тайыган

Тарбия алып, оӊ жол беттеп чыгышат

Биз иштеген түзөтүүчү жайынан.

 

Болбойт эч бир адамзаттын жаманы,

Кайталанбай бир жаӊылган кадамы.

Эртеӊкиге ишенимдүү арымдайт

Эгемендүү кыргызымдын адамы!

 

ОПИСАНИЕ знака символики уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики 

 

 

Пенитенциарные учреждения

Чуйская область

Учреждения

Адрес 

Телефон

Исправительное

учреждение №1 

Аламудунский район, с. Молдовановка ул. Пионерская 1

 0312 45-21-50

Исправительное

учреждение №2

Аламудунский район, с. Степное б/з ул

 0312 46-20-57

Исправительное

учреждение №3

Ысык-Атинский район, с. Ново-Покровка, ул. Логвиненко 25

0(550)45-40-05

Исправительное

учреждение №8

Московский район, с. Петровка, ул. Ломоносова 1

0312 29-72-21

Исправительное

учреждение №16

Московский район, с. Беловодское, ул. Курчатова 1

0312 60-77-16

Исправительное

учреждение №19

Сокулукский район, с. Жаны-Жер, ул. Зеленая 24

0312 45-33-15

Исправительное

учреждение №27

Аламудунский район, с. Молдовановка, ул. Молодежная 2А/1

0312 45-16-05

Исправительное

учреждение №31

Аламудунский район, с. Молдовановка, ул. Молодежная 2А/1

0312 93-76-89

Колония-поселения №26

Аламудунский район, с. Молдовановка, ул. Дружба б/н

 0(551)45-79-05

Колония-поселения №32

г. Бишкек, ул. Деповская 78

 0312 45-75-32

Колония-поселения №38

г. Кемин, ул. Набережная 1

0(3135)5-00-35

Колония-поселения №45

Московский район, с. Беловодское, ул. Фрунзе 120

 0(3131) 5-12-71

Воспитательная

колония №14

Панфиловкский район, с. Вознесеновка, ул. Заводская 1

 0312 45-36-24

Следственный

изолятор №21

 г. Бишкек, переулок Геологический 2

0312 59-08-14

Следственный

изолятор №50

Ысык-Атинский район, ул. Нижний-Нооруз, Военный городок 3

0312 45-39-82